Projekt EFFECT Eesti avaleht

Horisont 2020 projekt EFFECT

EFFECT

ÖKÖHÜVESID MÕJUTAVAD LEPINGUD

 

“EFFECT” on EL Horisont 2020 rahastatud teadusprojekt, mille eesmärgiks on soovitada ja katsetada uuenduslikke keskkonnasõbralikke leppeid põllumajanduses ning sellega parandada ökohüvede kättesaadavust.

 

MIKS KESKKONNASÕBRALIKUD LEPINGUD?

Kasvav nõudlus keskkonnasõbralikkusele avaldab täiendavat survet Euroopa põllumajandusele. 

Kuigi põllumajanduse kasumlikkuse lühiajaline planeerimine on viidud paremasse kooskõlla pikaajalise jätkusuutlikkusega, on keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmise tõhustamine jätkuvalt Euroopa poliitika tähtsamate teemade seas. Seetõttu jätkatakse Euroopa Liidu üldise ja iga riigi oma põllumajanduspoliitika reformidega, arendades nii tingimuslikke kui ka vabatahtlikke meetmeid.

Paindlikke keskkonnasõbralikke põllumajandusmeetmeid kasutatakse juba kogu ELs. Paljud neist on aga kas kulukad, ebatõhusad, vildaka rakenduslikkusega, suurendavad põllumajandustootjate riske ja/või on rakendamiseks liiga administratiivmahukad. Seetõttu on oluline välja töötada uusi lepingupõhised meetmeid ja neid praktikas testida.

Erinevad keskkonnakaitselised ja põllumajanduslikud sidusrühmad
vajavad paremaid soovitusi, kuidas tagada erinevate lepinguliste meetmete tõhusat toimimist.

 

EESMÄRGID

  • Kujundada koos kohalike põllumajandustootjate ja sidusrühmadega erinevaid lepingulisi raamistikke
  • Analüüsida Euroopa eri osadest valitud näidislepingute toimimist
  • Aidata ühildada põllumajandustootjate tulusid kliima ja keskkonnaga seotud avalike ökohüvede eesmärkide täitmisel
  • Lisada lepperaamistikesse põllumajandustootjate sotsiaalsete ja emotsionaalsete eripäradega arvestamine
  • Parandada erinevate teaduserialade koostööd: agronoomia, ökoloogia, politoloogia, õigus- ja majandusteadused
  • Arendada välja rahvusvaheline konsortsium, mis aitab tõhustada riikidevahelist ja interdistsiplinaarset teadmussiiret
  • Anda uut sisendit keskkonnasõbraliku põllumajanduspoliitika kujundamisse ja rakendamisse

 

EFFECT ARVUDES

7 teadus- ja praktikaekspertide osalusega tööpaketti

19 koostööpartnerit teadusest, avalikest ühendustest ja erasektorist, hõlmates laia spektrit kogemusi

48 kuud projekti kestvust, 2019 aasta maist kuni 2023 aasta aprillini

9 testimiseks valitud meetmelahendust üle Euroopa

 

EFFECT Eesti

Mesilaste korjealad

Koostöös EFFECT rahvusvaheliste partnerite ja Eesti Kutseliste Mesinike Ühinguga plaanime parendada põllumajanduse pakutavate ökohüvede kvaliteeti ja kvantiteeti, keskendudes mesilaste korjealade meetme uurimisele ja tõhustamisele. Uurime lepingu sõlmimise kriteeriume ja otsime lahendusi korjetaimedega põldude tasuvuse suurendamiseks.

2024 olukord korjealadega (väljavõte PRIAst):

 

Projekti tegemistega on seotud ka ETAGi uurimistoetus PRG1223.